Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Korábbi tananyag-2020. március

2020.05.15

12.c március

2020. márc. 18. Irodalom

Készítsen vázlatot (füzetben kb. 0,5 oldal kézzel írva) Berzsenyi Dániel életéről! A vázlat elkészítéséhez itt talál forrást:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/berzsenyi-daniel/berzsenyi-daniel-kolteszete

Az életrajz elkészítése után, mutassa be kb. 1 oldal terjedelemben Berzsenyi Dániel költészetét! (Fontos, hogy a füzetbe írják le, mert ezzel is gyarapodik a szókincsük és egyre ügyesebben fognak írni is! :) )Forrást itt találnak:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/berzsenyi-daniel-kolteszete/berzsenyi-daniel-kolteszete

A szöveggyűjteményt bátran forgassák, olvassák Berzsenyi Dániel verseit is!

2020. márc. 20. Irodalom

Olvassa el Berzsenyi Dániel Közelítő tél című versét! A vers elolvasása után, válaszoljon a kérdésekre!

A közelítő tél

 

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
     Közt nem lengedez a Zephyr.

Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
     S tükrét durva csalét fedi.

A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
     S most minden szomorú s kiholt.

Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepűl,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
     Mint a kis nefelejcs, enyész.

Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem
     Egy-két zsenge virágait.

Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti
     Lollim barna szemöldöke!

[1804 után]

 

(forrás:http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/berzsenyi_a_kozelito_tel.htm)

1, Mit jelképez a tél? 

2, Miért csak közeledő télről beszél Berzsenyi?

3, Mit vett el a közeledő tél a költőtől?

4, Milyen élethelyzetben írhatta a verset Berzsenyi?

5, Milyen gondolattal zárul a költemény?

Ha a vers értelmezése nehézséget okozna, itt talál segítséget:

https://erettsegi.com/tetelek/irodalom/berzsenyi-elegiai-a-kozelito-tel-leveltoredek-baratnemhoz-elemzes/

 

2020. március 23. Hétfő 

Irodalom

Tekintse meg, az itt elérhető rövidke filmet Berzsenyi Dániel elégiáiról! A megtekintés után (akár meg-megállítva a filmet) készítsen egy vázlatot a füzetébe Berzsenyi Dániel elégiáiról!

FONTOS: Az elkészített vázlatot fotózza le és küldje el elektronikus levél csatolmányaként a vajkaiz@gmail.com címre! Erre a feladatra órai munka osztályzatot kapnak. (Irodalomból a jegyzet tartalmasságát, nyelvtanból a nyelvi minőségét fogom értékelni.)

2020. március 25. Szerda

Irodalom

Olvassa el figyelmesen az itt található prezentációt a romantika koráról! A prezentáció tanulmányozása után, készítsen vázlatot a füzetébe a romantika koráról! Vázlatában a romantika jellemzőire koncentráljon! (A vázlat elkészítése után tanulja is meg a saját vázlatát! A romantika egy kortörténet, melyet több tétel bevezetőjeként el tud majd mondani. Tanulásnál figyeljen arra, hogy kb. 4-5 percet tudjon összefüggően a romantika koráról beszélni!)

Nyelvtan

A mai alkalommal ismétlő kérdéseket kapnak a korábban már leírt tételekből. Ha sikerül fejből megválaszolni a kérdéseket, akkor "egész jól" tudják a tételeket. Természetesen -akinek szükséges- fellapozhatja a füzetét is. A kérdésekre adott válaszaikat a füzetbe írják!

1, Határozza meg a morféma fogalmát!

2, Megy nyelvi szint felett, illetve alatt helyezkednek el a morfémák?

3, Mit jelentenek az alábbi fogalmak?

       lexéma:

       deverbális verbum:

       modalitás:

       homoníma:

       glossza:

4, Írjon egy-egy példát a tő, a bővített, a hiányos egyszerű mondatokra!

5, Írjon szinonímákat az alábbi szavakra:

   ír

  eszik

  elesett

 

Jó munkát, vigyázzanak magukra!

2020. március 27. Péntek (Irodalom)

A mai alkalommal tekintsük át a romantika jellemzőit. Az áttekintésben segítségünkre lesz az itt található bejátszás.

Jó munkát, vigyázzanak magukra!

2020. március 30. Hétfő 

A romantika korának általános jellemzőit már biztosan jól tudják. (elvágyódás, misztikum, kiábrándultság, Kelet, szélsőségek, túlzások, érzelmek, múlt felé fordulás, látomások, a történelem dicsőséges pillanatainak megidézése, a nemzet pusztulásának víziója, stb)

Ma Kölcsey Ferenc munkásságáról lesz szó. Készítsen egy vázlatot a költő életrajzáról! A vázlatban elsősorban a munkásságára koncentráljon. A feladat érdekessége, hogy az életrajzi jegyzet külön ír a nyelvújításról, ami nyelvtani téma. Így a mai napon egy jegyzetből dolgozhat a nyelvtan és irodalom órán is.

 

 

10.D március

2020. márc. 18. Irodalom

Készítsen a füzetébe egy kb. 1-1,5 oldalas elemzést a Himnuszról.

Felhasználható források:

2020. márc. 20. Irodalom

Olvassa el a Zrínyi dala című verset! A vers elolvasása és végiggondolása után, válaszoljon a kérdésekre!

Zrínyi dala 

ZRÍNYI DALA

     

 

Hol van a hon, melynek Árpád vére
Győzelemben csorga szent földére,
Mely nevével hév szerelmet gyújt;
S messze képét bújdosó magzatja,
Még Kalypso keblén is siratja,
S kart feléje búsan vágyva nyújt?
Itt van a hon, ah nem mint a régi,
Pusztaságban nyúlnak el vidéki,
Többé nem győzelmek honja már;
Elhamvadt a magzat hő szerelme,
Nincs magasra vívó szenvedelme,
Jégkebelben fásult szívet zár.

Hol van a bérc, és a vár fölette,
Szondi melynek sáncait védlette,
Tékozolva híven életét;
Honnan a hír felszáll, s arculatja
Lángsugárit távol ragyogtatja,
S fényt a késő századokra vét?

Itt van a bérc, s omladék fölette,
Mely a hőst és hírét eltemette,
Bús feledség hamván, s néma hant;
Völgyben űl a gyáva kor s határa
Szűk köréből őse saslakára
Szédeleg ha néha felpillant.

És hol a nép, mely pályát izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni
Ősz atyáknak nyomdokin tanúlt;
S szenvedett bár, s bajról bajra hága,
Hervadatlan volt szép ifjusága,
A jelenben múlt s jövő virúlt?

Vándor állj meg! korcs volt anyja vére,
Más faj állott a kihúnyt helyére,
Gyönge fővel, romlott, szívtelen;
A dicső nép, mely tanúlt izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni,
Névben él csak, többé nincs jelen.

Szobránc, 1830. július

(forrás: http://mek.niif.hu/00700/00738/html/vers06.htm)

A kérdésekre összefüggő, egész mondatokban válaszoljon! (füzetbe!)

1, Mire utal a cím?

2, Hogyan tagolná a verset? (A tagolás okát is nevezze meg!)

3, Milyen történelmi példákkal él a költő?

4, Keressen ellentéteket a versben! Mit szeretne ezekkel az ellentétekkel szemléltetni Kölcsey?

5, Fogalmazza meg a saját szavaival, hogy milyennek látta Kölcsey nemzetünket!

6, Milyen gondolattal zárul a vers?

 

2020. március 23. Hétfő (Nyelvtan)

Tekintse meg, az itt elérhető rövidke filmet a jövevényszavakról! A megtekintés után gyűjtse ki, hogy milyen szavakat vettünk át a megnevezett népektől!

A füzetébe írja le táblázatos formában az egyes nyelvekhez köthető szavakat!

FONTOS: Az elkészített vázlatot fotózza le és küldje el elektronikus levél csatolmányaként a vajkaiz@gmail.com címre! Erre a feladatra órai munka osztályzatot kapnak. 

2020. március 25. Szerda

Olvassa el a Zrínyi második éneke című verset! A vers elolvasása és végiggondolása után, értelmezze kb. 1 oldalban a költeményt!

 

ZRÍNYI MÁSODIK ÉNEKE

     

 

     Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd egyedűl,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl!

     Áldást adék, sok magzatot honodnak,
Mellén kiket táplál vala;
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak?
Önnépe nem lesz védfala?
Szív, lélek el van vesztegetve rátok;
Szent harcra nyitva várt az út,
S ti védfalat körűle nem vonátok;
Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut.

     De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat!
Te rendelél áldást neki:
S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki.
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek;
S míg hamvokon majd átok űl,
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.

     Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblü nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

1838

(forrás: http://mek.niif.hu/00700/00738/html/vers06.htm)

Ha a vers értelmezése nehézséget jelent, akkor itt talál segítséget.

 

2020. március 27. Péntek

A mai napon egy szövegalkotási feladatot kapnak, mely Kölcsey költészetéhez (a korábban értelmezett versekhez) kapcsolódik. Fogalmazásukban két verset kell összehasonlítaniuk. (Olyanokra gondoljanak, hogy milyen hangulatú, mikor játszódik, kik jelennek meg benne, stb.) Ma két cím közül választhatnak:

  • A Vanitatum vanitas és a Himnusz összehasonlítása
  • Zrínyi dala és Zrínyi második éneke c. versek összehasonlítása

A fogalmazás terjedelme legalább 1 oldal legyen! Figyeljenek a szöveg arányos tagolására! (bev., tárgyalás, bef.)

Jó munkát kívánok és vigyázzanak magukra!

2020. március 30. Hétfő Nyelvtan

Ma egy érdekes feladattal készültem Önöknek. A digitális oktatás előnyeit is felhasználva, tanulmányozhatunk egy etimológiai szótárat. Mivel is foglalkozik egy ilyen etimológiai szótár? A magyar szókészlet szavainak eredetét mutatja be. Ideális esetben a könyvtárban megtekintenénk a Történeti Etimológiai Szótárat (TESZ), de most egy online elérhető etimológiai szótár tanulmányozására lesz lehetőség.

A feladatuk az lenne, hogy 5 szónak a történetét nézzék meg és jegyzeteljék ki a füzetükbe.

Amikor megnyitják a szótár oldalát, ne felejtsenek el lapozni. A jobb oldalon látják az oldalszámokat. Az oldalszámra kattintva láthatják, hogy mi van az adott oldalon.

 

 

10.R március

2020. márc. 17. Irodalom

Készítsen a füzetébe egy kb. 1-1,5 oldalas elemzést a Himnuszról.

Felhasználható források:

2020. márc. 19. Irodalom

Olvassa el a Zrínyi dala című verset! A vers elolvasása és végiggondolása után, válaszoljon a kérdésekre!

Zrínyi dala 

ZRÍNYI DALA

     

 

Hol van a hon, melynek Árpád vére
Győzelemben csorga szent földére,
Mely nevével hév szerelmet gyújt;
S messze képét bújdosó magzatja,
Még Kalypso keblén is siratja,
S kart feléje búsan vágyva nyújt?
Itt van a hon, ah nem mint a régi,
Pusztaságban nyúlnak el vidéki,
Többé nem győzelmek honja már;
Elhamvadt a magzat hő szerelme,
Nincs magasra vívó szenvedelme,
Jégkebelben fásult szívet zár.

Hol van a bérc, és a vár fölette,
Szondi melynek sáncait védlette,
Tékozolva híven életét;
Honnan a hír felszáll, s arculatja
Lángsugárit távol ragyogtatja,
S fényt a késő századokra vét?

Itt van a bérc, s omladék fölette,
Mely a hőst és hírét eltemette,
Bús feledség hamván, s néma hant;
Völgyben űl a gyáva kor s határa
Szűk köréből őse saslakára
Szédeleg ha néha felpillant.

És hol a nép, mely pályát izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni
Ősz atyáknak nyomdokin tanúlt;
S szenvedett bár, s bajról bajra hága,
Hervadatlan volt szép ifjusága,
A jelenben múlt s jövő virúlt?

Vándor állj meg! korcs volt anyja vére,
Más faj állott a kihúnyt helyére,
Gyönge fővel, romlott, szívtelen;
A dicső nép, mely tanúlt izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni,
Névben él csak, többé nincs jelen.

Szobránc, 1830. július

(forrás: http://mek.niif.hu/00700/00738/html/vers06.htm)

A kérdésekre összefüggő, egész mondatokban válaszoljon! (füzetbe!)

1, Mire utal a cím?

2, Hogyan tagolná a verset? (A tagolás okát is nevezze meg!)

3, Milyen történelmi példákkal él a költő?

4, Keressen ellentéteket a versben! Mit szeretne ezekkel az ellentétekkel szemléltetni Kölcsey?

5, Fogalmazza meg a saját szavaival, hogy milyennek látta Kölcsey nemzetünket!

6, Milyen gondolattal zárul a vers?

2020. márc. 20. Irodalom

Olvassa el a Zrínyi második éneke című verset! A vers elolvasása és végiggondolása után, értelmezze kb. 0,5 oldalban a költeményt!

 

ZRÍNYI MÁSODIK ÉNEKE

     

 

     Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd egyedűl,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl!

     Áldást adék, sok magzatot honodnak,
Mellén kiket táplál vala;
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak?
Önnépe nem lesz védfala?
Szív, lélek el van vesztegetve rátok;
Szent harcra nyitva várt az út,
S ti védfalat körűle nem vonátok;
Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut.

     De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat!
Te rendelél áldást neki:
S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki.
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek;
S míg hamvokon majd átok űl,
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.

     Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblü nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

1838

(forrás: http://mek.niif.hu/00700/00738/html/vers06.htm)

Ha a vers értelmezése nehézséget jelent, akkor itt talál segítséget.

 

2020. március 23. Hétfő (Nyelvtan)

Tekintse meg, az itt elérhető rövidke filmet a jövevényszavakról! A megtekintés után gyűjtse ki, hogy milyen szavakat vettünk át a megnevezett népektől!

A füzetébe írja le táblázatos formában az egyes nyelvekhez köthető szavakat!

FONTOS: Az elkészített vázlatot fotózza le és küldje el elektronikus levél csatolmányaként a vajkaiz@gmail.com címre! Erre a feladatra órai munka osztályzatot kapnak. 

 

2020. március 24. Kedd (Irodalom)

A mai napon egy szövegalkotási feladatot kapnak, mely Kölcsey költészetéhez (a korábban értelmezett versekhez) kapcsolódik. Fogalmazásukban két verset kell összehasonlítaniuk. (Olyanokra gondoljanak, hogy milyen hangulatú, mikor játszódik, kik jelennek meg benne, stb.) Ma két cím közül választhatnak:

  • A Vanitatum vanitas és a Himnusz összehasonlítása
  • Zrínyi dala és Zrínyi második éneke c. versek összehasonlítása

A fogalmazás terjedelme legalább 1 oldal legyen! Figyeljenek a szöveg arányos tagolására! (bev., tárgyalás, bef.)

Jó munkát kívánok és vigyázzanak magukra!

2020. március 26. Csütörtök és 2020. március 27 Péntek (Irodalom)

Kölcsey költészete után, áttérünk az egyik legismertebb magyar drámára. Katona József: Bánk bán című drámájáról lesz szó. A drámát márciusig kellett elolvasniuk. Ha esetleg valaki elmulasztotta volna, akkor pótolhatja. A pótlásra szánjuk a mai és holnapi órát. Aki már elolvasta, az az élvezet kedvéért ismét átszaladhat a szövegen! :)

  

Az olvasás közben az alábbi kérdésekre válaszoljanak:

Kik a dráma szereplői?

Milyen viszonyban vannak egymással a szereplők?

Csoportosíthatóak-e a dráma karakterei?

Jellemezze a szereplőket!

Mi történik a drámában?

Jó munkát kívánok és vigyázzanak magukra!

2020. március 30. Hétfő Nyelvtan

Ma egy érdekes feladattal készültem Önöknek. A digitális oktatás előnyeit is felhasználva, tanulmányozhatunk egy etimológiai szótárat. Mivel is foglalkozik egy ilyen etimológiai szótár? A magyar szókészlet szavainak eredetét mutatja be. Ideális esetben a könyvtárban megtekintenénk a Történeti Etimológiai Szótárat (TESZ), de most egy online elérhető etimológiai szótár tanulmányozására lesz lehetőség.

A feladatuk az lenne, hogy 5 szónak a történetét nézzék meg és jegyzeteljék ki a füzetükbe.

Amikor megnyitják a szótár oldalát, ne felejtsenek el lapozni. A jobb oldalon látják az oldalszámokat. Az oldalszámra kattintva láthatják, hogy mi van az adott oldalon.

2020. március 31. Kedd Irodalom

Remélem sikerült a drámát elolvasni, vagy a hangoskönyv segítségével megismerni és megválaszolni a kérdéseket. Nézzük a válaszokat! Ha hiányos a válasza, bátran egészítse ki!

Kik a dráma szereplői?

Aki legalább megnyitotta a drámát, az láthatta, hogy az elején felsorolták a szereplőket.

II. ENDRE,

 

a magyarok királya

GERTRUDIS,

 

a királyné

BÉLA,

ü

 

ENDRE,

ý

kis gyermekeik

MÁRIA,

þ

 

OTTÓ,

 

Berchtoldnak, a meraniai hercegnek fia,

   

Gertrudisnak testvéröccse

BÁNK BÁN,

 

Magyarország nagyura

MELINDA,

 

a felesége

SOMA,

 

a fiacskájok az udvarnál

MIKHÁL BÁN,

ü

 

SIMON BÁN,

þ

Melinda bátyjai

EGY ZÁSZLÓSÚR

   

PETÚR BÁN,

 

a bihari főispán

MYSKA BÁN,

 

a királyok nevelője

SOLOM MESTER,

 

ennek fia

BENDELEIBEN IZIDÓRA,

 

thüringiai leány

EGY UDVORNIK

   

BIBERACH,

 

egy lézengő ritter

TIBORC,

 

paraszt

Zászlósurak, Vendégek, Udvornikok, Udvari asszonyok, Ritterek, Békételenek, Katonák, Jobbágyok

Milyen viszonyban állnak egymással a szereplők?

Ha figyelmesen olvastak, észrevehették, hogy a szereplők három nagy csoportra oszthatók. Ezek a csoportok állnak szemben egymással, köztük van konfliktus. (A dráma egyik legfontosabb eleme a konfliktus)

Az első csoportba Bánk és köre tartozik. (Bánk, Melinda, Mikhál, Simon, Petur, Tiborc)

A második csoportba Gertrudis és köre tartozik. (Gertrudis, Ottó, Biberach, Izidóra)

A harmadik csoportba Endre és köre tartozik. (Endre, Solom, Myksa)

A csoportok felismerésével a dráma egymásnak feszülő pontjait (ellentéteit) fel is vázoltuk. Észrevehették, hogy "két tündéri lánc" mozgatja a főhőst és a dráma viszonyrendszerét. Ez a "két tündéri lánc" a hazaszeretet és a szerelem.

Ezzel megválaszoltuk a hármas kérdést is. 

A szereplők jellemzése és a dráma története itt elérhető.

Remélem sikerült válaszaikat kiegészíteni és leírni a füzetbe!

 

 

11.C március

2020. márc. 17. Irodalom

Készítsen vázlatot (kb. 2 oldal) Ady Endre költészetének áttekintéséről! (A jó vázlattal egy tételt is kidolgozott!)

Forrás a vázlat elkészítéséhez:

2020. márc. 19. Irodalom

Ady Endre: Álmom: az Isten          Álmom: az Isten

Álmom: az Isten

Batyum: a legsúlyosabb Nincsen,

 

Utam: a nagy Nihil, a Semmi,

 

A sorsom: menni, menni, menni

 

S az álmom: az Isten.

 

Vele szeretnék találkozni,

 

Az álmommal, nagy, bolond hitben

 

S csak ennyit szólni: Isten, Isten

 

S újból imádkozni.

 

Nem birom már harcom vitézül,

 

Megtelek Isten-szerelemmel:

 

Szeret kibékülni az ember,

 

Mikor halni készül.

 

(forrás: https://mek.oszk.hu/05500/05552/html/av0156.html)

A vers előadásának megtekintése és a mű elolvasása után válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Válaszait összefüggő, egész mondatokban fogalmazza meg!)

1, Mire utal a cím?

2, Hogyan értékeli Ady jelenlegi életét? (Mit visz magával az életben?)

3, Mi az életének a célja?

4, Miért szeretne Istennel találkozni?

5, Milyen gondolattal zárul a vers?

 

2020. március 24. Kedd

A mai napon egy szövegalkotási feladatot kapnak. Írhatják a füzetükbe, de elkészíthetik szövegszerkesztővel is. Ezt a feladatot küldjék el a vajkaiz@gmail.com címre, hogy tudjak rá irodalom és nyelvtan jegyet is adni! (Amennyiben füzetbe írják 2 oldal legyen a terjedelme. Szövegszerkesztővel készítve elegendő az 1 oldal -Times New Roman, 12, 1,5 sortáv, normál margó)

Választható címek:

  • Ady és Léda szerelme (választott versek alapján)
  • Ady és Isten kapcsolata a versek tükrében

Leadási határidő: 2020. március 25. (szerda) /Köszönöm azoknak, akik már most elküldték a feladatot!!!/

Jó munkát és vigyázzanak magukra!

2020. március 26. Csütörtök

A mai napra egy kicsit más jellegű feladattal készültem. Hasonlítsuk össze egy Ady vers hagyományos olvasása és előadott változata közötti élményt!

Ma a Párisban járt az ősz című versről lesz szó. Elsőként olvassuk el a verset!

Párisban járt az Ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.

 

Szent Mihály útján suhant nesztelen

 

Kánikulában, halk lombok alatt

 

S találkozott velem.

 

Ballagtam éppen a Szajna felé

 

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok.

 

Füstösek, furcsák, búsak, bíborak

 

Arról, hogy meghalok.

 

Elért az Ősz és sugott valamit,

 

Szent Mihály útja beleremegett,

 

Züm, züm: röpködtek  végig az úton

 

Tréfás falevelek.

 

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé

 

S Párisból az Ősz kacagva  szaladt.

 

Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán

 

Nyögő lombok alatt.

 

A vers két feldolgozását is tekintsük meg egy megosztó oldalon:

Fogalmazzák meg 10-12 mondatban, hogy milyen tapasztalataik voltak a vers szavainak ízlelgetése közben. Melyik változat tetszett a legjobban? Miért? Válaszaikban térjenek ki a vers gondolataira is!

Jó munkát kívánok!

2020. március 31. Kedd

A mai napon egy szövegértési feladatot csinálunk meg. (korábbi érettségi feladat) A szövegértési feladatokat több módon is csinálhatják:

  • elolvassák a szöveget, majd megválaszolják a kérdéseket (válaszok közben csak megnézik a szöveg érintett szakaszát)
  • elolvassák a kérdéseket, majd ezek fényében olvassák a szöveget

A szövegértés egy komplex feladat, így irodalmi és nyelvtani ismereteiket is kamatoztathatják. A válaszokat írják a füzetükbe! A feladat megoldására 60 percük van. (Ha iskolában lennének, 90 perc lenne a dupla óra! :)

Csak a szövegértési részt kell megcsinálni, a szövegalkotásit nem! A válaszaikat a csütörtöki órán javítjuk!

Lássuk a szöveget és a feladatokat!

Jó munkát!

 

 

10.C március

2020. márc. 17. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot az álláskeresési technikákról! A vázlat elkészítéséhez itt talál segítséget:

https://ugyvitel.weebly.com/uploads/4/7/4/3/47432693/ugyvitel_02_tetel_%C3%A1ll%C3%A1skeres%C3%A9si.pdf

A vázlatot kiegészítheti személyes gondolatokkal, ötletekkel!

 

2020. márc. 18. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot a munkavállalással kapcsolatos dokumentumokról! A vázlat elkészítéséhez itt talál segítséget:

https://ugyvitel.weebly.com/uploads/4/7/4/3/47432693/ugyvitel_01_tetel_%C3%A1ll%C3%A1skeres%C3%A9s.pdf

2020. márc. 19. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot az irat fogalmáról, fajtáiról, formai és nyelvi követelményeiről!

! A vázlat elkészítéséhez itt talál segítséget:

https://ugyvitel.weebly.com/uploads/4/7/4/3/47432693/ugyvitel_04_tetel_irat.pdf

2020. márc. 20. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot a dokumentum fogalmáról, fajtáiról, formai és nyelvi követelményeiről!

 A vázlat elkészítéséhez itt talál segítséget:

https://ugyvitel.weebly.com/uploads/4/7/4/3/47432693/ugyvitel_06_tetel_dokumentum.pdf

 

2020. márc. 24. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot a szerződés fogalmáról, fajtáiról és legfontosabb tartalmi elemeiről!

 A vázlat elkészítéséhez itt talál segítséget.

/Tudom, hogy talán unalmasnak érzik a titkári munkához kapcsolódó tételek ilyen jellegű kidolgozását, de ha már így alakult ez a tanév, legalább kidolgozott tételek birtokában zárhatjuk le azt. Jó munkát kívánok, nagyon vigyázzanak magukra!/

 

 

2020. márc. 25. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot az írásbeli kommunikáció lehetséges formáiról és legfontosabb tartalmi elemeiről!

A vázlat elkészítéséhez itt talál segítséget. (és a füzetében, ha rendesen írt korábban :)  )

2020. márc. 26. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Korábban a kommunikáció lehetséges formáival foglalkoztunk. Ma a testbeszédről, a nem verbális kommunikációról lesz szó. A feladatuk az lesz, hogy a megtekintett bejátszás alapján, készítsenek egy rövid vázlatot a testbeszédről. Kiemelten figyeljenek az érzelmek és viszonyulások bemutatására.

Kérem, hogy a jegyzetüket küldjék el nekem levélben. (vajkaiz@gmail.com) A levélben személyes dolgot is kérdeznék: Az "okoskuckon" keresztül megértik a feladatokat? Nem okoz nehézséget a vázlat elkészítése? Mennyi időt fordítanak a feladatok megoldására alkalmanként? (őszintén!!!)

Előre is köszönöm a leveleket! Vigyázzanak magukra!

2020. március 27. Péntek

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot a kommunikáció folyamatáról és lehetséges zavarairól A vázlat elkészítéséhez itt talál segítséget.

2020. márc. 31. (titkári ismeretek, komm, gyakorlat)

Készítsen egy kb. 1,5 oldalas vázlatot a hivatali viselkedéskultúra alapszabályairól!

Vázlatának elkészítéséhez itt talál segítséget.

1/9 március

2020. márc. 18.

Készítsen rövid vázlatot a füzetébe az emberi kommunikációról!

Az alábbi oldal elolvasása után írja meg a vázlatát kb. 1 oldal terjedelemben! (kézzel írva a füzetbe!)

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/kommunikacio/a-beszed-es-egyeb-kommunikacios-formak

2020. március 23. Hétfő

Olvassa el figyelmesen az alábbi novellát! Kinek van igaza a történetben? Véleményét írja le 8-10 mondatban! A leírt véleményt küldje el a vajkaiz@gmail.com címre! (Ez azért fontos, hogy tudjak jegyeket adni!)

KINEK VAN IGAZA?

 

Szabó Ottó a szerencsés gyerekek közé tartozott, még akkor is, hogy nagyon szegény családban élt a bátyával együtt, aki egy évvel volt idősebb, és teljesen más természettel rendelkezett. Anyja takarítónőként dolgozott, apja kukásautózott.

 

Ottónál már elsőosztályos korába (virgoncsága ellenére) észre lehetett venni, hogy más, csak ritkán vett részt az össznépi csínytevésekben. A testvére, és az osztálytársai néha csúfolódtak vele. Nem vette zokon, mert elfoglalta a leckék megírása és a tanulás. Ha maradt ideje, a könyvtárból hozott könyveket olvasta. Szerette a matekot a fizikát, de legjobban érdekelte a kémia. Tulajdonképpen már gimis volt, amikor rájött, hogy kutató orvos akar lenni. Apja ugyan többször faggatta, melyik pályát választja, ő szégyenlősen lehajtotta a fejét és csak annyit dünnyögött, le akar doktorálni. Ottó akkor már tudta, melyik pályákra gondol az apja: belgyógyász vagy sebész orvos, esetleg ügyvéd. Nem szívesen vállalta Ottó a félrevezető hallgatást, de ha számbavette, mekkora áldozatott hoznak a szülei, csak azért, hogy ő tovább tanulhasson, nem volt lelke hozzá, hogy kiábrándítsa őket.

 

Az is fájt neki, hogy a bátya egyre jobban eltávolodik tőle. Amikor a lakatos harmadik osztályába ját, jó szívvel segíteni akart neki, de bátyja durván visszautasította. Ez nem lehetett meglepő, hisz állandóan azt hallotta a szüleitől: Vegyél példát az öcsédtől. Nézd meg, ő egyedül tanul, segítség nélkül. Neked pedig csak a hülyeségen jár az eszed. Eszükbe sem jutott, hogy ezzel a felelőtlen összehasonlítással, éket vernek a testvérek közé.

 

Elkövetkezett az érettségi ideje, a szülők kitettek magukért, még kölcsönt is vettek fel, hogy az egész rokonságot meghívhassák a díszebédre. Arcuk ragyogott a boldogságtól, végre hivatalosan bejelenthetik, hogy a fiuk, vagy sebész orvos, vagy ügyvéd lesz, úri ember, akinek előre köszönnek.

 

Az idősebb Szabó legszívesebben már a leves után felállt volna, hogy elmondja a köszöntőjét, de visszafogta magát, megvárta, míg a vendégsereg végig evett, minden fogást. Amikor a jóllakottságtól elpilledve hátra dőltek, felállt feltartotta a poharát, s ünnepélyes fél mosollyal belekezdett a mondókájába, ami rövidre volt szabva. Most pedig — folytatta, igyunk arra, hogy négy-öt év múlva, ugyanitt, egy sebészorvost vagy egy ügyvédet ünneplünk majd.

— Vagy egy rongyos gatyájú kutató orvost, aki örül majd, ha egy nap egyszer jóllakhat.

 

Az apa dörgő hangon szolt rá — Már megint hülyeségeket beszélsz.

— Kérdezd meg őt magát — rántotta meg vállát a fiú.

Kérdés nélkül jött a határozott, ellentmondást nem tűrő válasz. — Igen apám, a kutatói pályát választottam. Ha úgy tetszik, az emberiség szolgálatába állok.

— Az én engedélyem nélkül? — röffent fiára az apa. — Azért törjem magam a munkával, hogy a fiam az tegyen, amit akar? Azt már nem! Amíg az én asztalomról eszel, azt teszed, amit én akarok. Érted? — Ekkorra már vérerek hálózták be, a szeme fehérjét. Ha saját fejed után akarsz menni, le is út, fel is út. Majd meglátjuk hová jutsz? Azt is kijelentem, látni sem akarlak többé.

 

A fiú bocsánatkérően, mély szomorúsággal válaszolt. — Legyen úgy édesapám, ahogy kívánod. Most leteszem a poharat és elmegyek. Elmegyek örökre, nem viszek magammal semmit, csak, ami rajtam van. Ígérem, látnod sem kell többé, mert Franciaországban fogok tanulni. — Búcsúpillantást vetett az édesanyjára, és csaknem sírva fakadt. Anyja tekintetét, bár elhomályosította a drámai jelenet, látszott rajta, mennyire egyet ért a férjével. Lenyelte a keserű pirulát, sarkon fordult, és elhagyta a szobát.

 

Azt gondolná az ember, hogy az apa utána lép, és könnyes szemmel kér bocsánatot. De nem ellenséges tekintettel nézett körül, szinte kiszakadt belőle az indulat. Hörögve kiáltotta — Nézzenek oda, még neki áll feljebb!

(forrás: http://irodalom.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1181627)

 

2020. március 25. Szerda

A mai alkalommal szövegértési feladattal foglalkozunk. Figyelmesen olvassák el az alábbi feladatsort és szöveget! Válaszaikat a füzetükbe írják!

 

Olvasd el az állításokat, és saját ismereteid, logikád alapján gondold végig, hogy szerinted melyik lesz igaz, illetve hamis! A várt igaz és hamis állításokról készíts jegyzetet! A feladat állításaiból kiindulva gondold végig, hogy mi a szöveg témája, a cikk címe! Ezek után olvasd el a szöveget, és a szöveg alapján döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! (1)

A foglalkoztatottsági adatok az elmúlt öt évben jelentősen változtak. (2) A magyar népesség több mint 50%-a foglalkoztatott. (3) A legtöbb ember a szolgáltatási szektorban dolgozik. (4) A mezőgazdaságban a legkisebb a foglalkoztatottak létszáma. (5) A szolgáltatási ágazatba tartozik a vendéglátás, az egészségügy azonban nem. (6) Az alkalmazásban állók közül többen dolgoznak a vállalati-üzleti szférában, mint a költségvetési szférában. (7) A szellemi foglalkozású alkalmazottak száma meghaladja a fizikai munkában alkalmazottak számát. Magyarországon a lakosság kikérdezésén alapuló reprezentatív munkaerő-felmérés adatai szerint 2005 III. negyedévében a 15–74 éves népességből 3 millió 928 ezer tartozott a foglalkoztatottak közé, az adott korosztály 50,9 százaléka. Ez a szám valamivel nagyobb volt az egy évvel korábbinál, de kisebb a két évvel azelőttinél. Hosszabb időszakra visszatekintve is csekély változás látható, az idei III. negyedévi adat az öt évvel azelőttit mindössze 47 ezerrel, azaz 1,2 százalékkal haladta meg. Vagyis a foglalkoztatottak száma az utóbbi években érdemlegesen nem változott, így az előző évtized során kialakult foglalkoztatási arány sem, amely nemzetközi összehasonlításban – és a rendszerváltás előtti helyzethez viszonyítva is – meglehetősen alacsony. A foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása is csekély mértékben módosul. Valamivel több közöttük a férfi, arányuk 2000-ben 55 százalék volt, jelenleg 54 százalék. A korösszetétel kissé az idősebbek irányába változik, részben a fiatalok egyre nagyobb arányú beiskolázása, részben a nyugdíjkorhatár emelkedése miatt. A 25 év alattiak száma öt év alatt csaknem 200 ezerrel kisebb, az 55 év felettieké közel 150 ezerrel nagyobb lett. A dolgozók több mint nyolctizedét a 25–54 évesek adják, a fiatalabbak aránya 7, az idősebbeké 11 százalék. Az összességében alig változó létszám mögött ágazatonként eltérő irányú és mértékű módosulások állnak. Jelenleg a főfoglalkozású mezőgazdasági dolgozók száma alig haladja meg a 200 ezret, aránya az 5 százalékot. Az ipari ágazatokban található 1,3 millió ember az összes foglalkoztatott egyharmadát teszi ki. A fennmaradó 2,4 milliót (62 százalékot) a szolgáltatásokban foglalkoztatják. Nagyobb részük (körülbelül 1,3 millió ember) az úgynevezett piaci szolgáltatásokban (kereskedelemben, vendéglátásban, szállításban, ingatlanügyletekben stb.) tevékenykedik, a többiek azokban az ágazatokban, amelyeket teljesen vagy túlnyomórészt a költségvetés finanszíroz (közigazgatás, oktatás, egészségügy). A foglalkoztatottak mintegy 86 százaléka alkalmazásban áll. A másik számottevő csoportot – 13,5 százalékot – a vállalkozók, társas vállalkozások tagjai képviselik. A szövetkezeti tagok és a segítő családtagok aránya folyamatosan csökken, és ma már csak tizedszázalékokban fejezhető ki. Az alkalmazásban állók közül a költségvetés területén dolgozókat, valamint a versenyszférában a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások dolgozóit figyeli meg az évközi statisztika. Ebbe a körbe 2005 első háromnegyed évében 2 millió 788 ezer fő tartozott. Nagyobb részük, csaknem 70 százalékuk a vállalati-üzleti szférában, 31 százalékuk a költségvetési és társadalombiztosítási intézményeknél tevékenykedett. Az alkalmazásban állók 55 százaléka volt fizikai és 45 százaléka szellemi foglalkozású. A hazai foglalkoztatásban szerény, és csak lassan emelkedik a részmunkaidőben dolgozók száma és aránya; 2005 első kilenc hónapjában számuk 217 ezer, arányuk 7,8 százalék volt.

(forrás: https://magyartanarok.files.wordpress.com/2015/06/szc3b6vegc3a9rtc3a9s_a_10_feladatok_dic3a1k.pdf)

 

2020. március 30. Hétfő

A mai alkalommal szövegértési feladattal foglalkozunk. Figyelmesen hallgassák meg Karinthy Frigyes írását! A rossz tanuló felel történetről lesz szó. Miután végighallgatták, a füzetükbe foglalják össze a történetet! Próbálják meg megfogalmazni, hogy mitől volt mulatságos a történet!

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.