Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


10.C

 

 

2020. május 5. Kedd

Ma nézzünk meg egy kis érdekességet. Ha irodáról beszélünk, mindenkinek a hagyományos iroda jut eszébe. Napjainkban egyre elterjedtebb a virtuális iroda. (Ha a járványra, vagy annak következményeire gondolnak, szerintem még felkapottabb lesz.) Vannak szolgáltatók, akik biztosítják a virtuális irodát és vannak vállalkozások, akik ennek bérlői. 

Nézzük meg a virtuális iroda bemutatását!

 

2020. május 6. Szerda

A mai alkalommal a munkahelyi viselkedésről lesz szó. Tekintsék át a kidolgozott tételt, majd készítsenek egy vázlatot a füzetükbe!

2020. május 7. Csütörtök és 2020. május 8. Péntek

Ma áttekintjük a levelezési kérdésekről tanultakat. Olvassák el a hivatkozott tételt! Ezt követően válasszanak az alábbi témák közül:

  • Egyszerű iratok
  • Magánszemélyek levelezése hivatalos szervekkel
  • Munkavállalással kapcsolatos iratok
  • Az értesítés, meghívó, határozat, igazolás, engedély jellemzői
  • Gazdasági szervezetek belső levelezése
  • Gazdasági szervezetek külső levelezése
  • Pénzügyi levelezés

A választott témáról készítsenek a jegyzet alapján egy kb. 10 diából álló prezentációt! A prezentációt küldjék el levélként! Időigényes feladatról van szó, így a 2020. május 8-án esedékes óránkat is erre a feladatra fordíthatják. Kérem, hogy hétfőig készítsék el a prezentációt és küldjék is el! (2020. május 11.)

2020. május 12. Kedd

A mai alkalmat pótlásra fordítjuk. Aki nem készítette el a prezentációt, az még ma tudja megcsinálni. Az elküldés végső határideje: szerda reggel 6 óra. Iparkodjanak az elkészítéssel! (Aki megcsinálta és elküldte, az ma pihenhet egy picit.)

2020. május 13. Szerda

Sajnos még ma sem kaptam meg mindenkitől a prezentációt.! Aki elküldte, annak köszönöm a munkáját!

A mai alkalommal az ügyvitel feladatrendszerével és szerepével fogunk foglalkozni. Olvassák el a megjelölt jegyzeteket, majd készítsenek a füzetükbe egy rövid vázlatot!

Jó munkát, vigyázzanak magukra!

 

2020. május 14. Csütörtök

Örömmel mondhatom, hogy szinte mindenki pótolta az elmaradt feladatát! 

Ma egy online teszt segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy mit sikerült a tegnapi feladatból megjegyezni. Nyissa meg a tesztet és töltse ki! Válaszait ellenőrizze!

Jó munkát, vigyázzanak magukra!

 

2020. május 15. Péntek

Az ügyiratok fajtáiról és az iratkezelésről korábban már esett szó. Ma a manuális és számítógépes iratkezelés a téma. Olvassa el a két iratkezelési típus jellemzőit és készítsen vázlatot a füzetébe! (Figyeljenek arra is,hogy a megnyitott oldalon lapozni is kell. Erre a jobb alsó sarokban található nyíl szolgál!)

2020. május 19. Kedd

Ma az ügyiratkezelés felügyeletéről lesz szó. Készítsenek a füzetükbe egy vázlatot a témáról! A vázlat elkészítéséhez itt találnak segédletet:

2020. május 20. Szerda

Ma az irattározás technikai hátteréről lesz szó. Első olvasásra talán idegesítőnek tűnik, hiszen minden olyan egyértelmű. Ha figyelmesen olvassák, akkor rádöbbenhetnek, hogy pár dologra azért nem gondoltak.

 

2020. május 21. Csütörtök

Már rengeteg iratot készítettünk, de nem tettünk vele semmit. Nézzük, mi történik akkor, amikor elkészült egy irat!

Az iratok továbbítása kézbesítés útján:

A kézbesítés szabályai

A kézbesítőkönyv

Az iratokat elektronikusan is továbbíthatjuk:

Számítógépen továbbított iratok

A számítógépes irattovábbítás jellemzői

 

2020. május 22. Péntek

Korábban már szó esett az iratok készítéséről, továbbításáról. Vannak olyan esetek, amikor több ügyintéző dolgozik egy iraton. Ma tekintsük át a belső "iratforgalmat"! Tehát arról lesz szó, hogy a titkárhoz megérkezett irat, milyen belső "csatornákon halad, illetve ennek milyen dokumentációja van.

 

Az olvasottakról készítsenek vázlatot!

2020. május 26. Kedd

Eddig már áttekintettük a levéltípusokat, a levelek beérkezését, levelek belső irányítását, válaszlevelek készítését. A mai alkalommal az elkészült dokumentumok "sorsát" vizsgáljuk meg.

Az olvasottakról készítsenek vázlatot!

 

2020. május 27. Szerda

Ma egy kreatív kommunikációs feladatot kapnak. Rövid, hang nélküli filmeket kell megnézni. Próbálják meg kitalálni, hogy mi történik! (Előzményeket, folytatást is kigondolhatnak a bejátszásokhoz kapcsolódóan!)

filmek   (a feladatok listájából az ötödiket kell kiválasztani: kreatív szövegalkotás 1)

2020. május 28. Csütörtök

A kreatív kitekintés után, visszakanyarodunk az iratok világába. Eljutottunk a postázásig is. Egy-egy iratból nem csupán a címzettnek küldünk, saját példányt is archiválunk. Ma az irattári teendőkről lesz szó. Olvassák el a hivatkozott jegyzeteket, majd készítsenek rövid vázlatot!

Az iratok útja az irattározás során

Az irat útja az ügyintézés után

Az irattározás szabályai

 

2020. május 29. Péntek

Az iratok sokszor nagyon sokáig állnak az irattárban. Minden irat egyszer selejtezhetővé válik. Ma a selejtezéssel fogunk foglalkozni.

Mi a selejtezés célja?

Mikor selejtezhetünk? (határidők és jelölésük)

 

2020. június 2. Kedd

Lassan eljön a tanév vége. Mindenki nézze meg, hogy milyen osztályzatra számíthat! (Elégséges, ha eléri a 2,00-t. Közepes, jó és jeles osztályzatok 2,75, 3,75, 4,75-től szerezhetőek) Amennyiben valaki nem elégedett az átlagával, az javíthat. 

A javítás módja: Nézze meg, hogy milyen témakörökkel foglalkoztunk az elmúlt hónapban. Válassza ki az egyik témakört! A választott témakört mutassa be, egy 10-15 diából álló prezentáción. A prezentációt küldje el levélben! (A levélben írja meg, hogy milyen osztályzat elérése céljából készítette a prezentációt!) A javítás határideje: csütörtök 24.00 

Aki nem szeretne(vagy nem tud) javítani, az tekintse át, hogy vannak-e hiányosságai! A korábban nem elkészített feladatait pótolja! (A következő tanév szeptemberében, mindenkinek kérni fogom a füzetét.)

Jó javítást, jó pótlást!

 

2020. június 3. Szerda

A mai nap is a javításé, illetve a pótlásé. Aki szeretne javítani, az ma még dolgozzon a feladatán!

 

2020. június 4. Csütörtök

Biztosan tudják, hogy ma a Nemzeti Összetartozás Napja van. 100 éve szakították szét Magyarországot. Erre a szomorú eseményre emlékezünk a mai napon. 

Olvassák el a verseket, melyek a trianoni diktátummal kapcsolatosak! 

József Attila: Nem, nem, soha!
 

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

(1922. első fele)

 

Juhász Gyula: Trianon
 

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!

 

Wass Albert: Üzenet haza
 

Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó,
és törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek,
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést,
ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa,
s a vérző csonkból virradó tavaszra,
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már,
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők,
és kiássák a fundamentumot,
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentum Istentől való,
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...

És üzenem a volt barátimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek,
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad...

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak,
hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
Vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magas ég alatt
Mozdulnak már lassan a csillagok
s a víz szalad, a kő marad,
a kő marad...

Maradnak az igazak és a jók,
a tiszták és a békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasztják már az égben fönn a rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz és a kő marad,
a kő marad...!

(forrás:http://www.trianon.hu/keret.phtml?/trianon/versek/)

 

 

2020. június 5. Péntek

Nézzék végig az oldalra kitett feladatokat és a füzetüket! Amennyiben hiányosságot találnak, azt pótolják! 

 

2020. június 9. Kedd

Ma találkozunk ebben a tanévben utoljára. Mielőtt megkezdenék megérdemelt pihenésüket, pillantsanak előre és nézzék meg a két év múlva (remélhetőleg!) esedékes szakmai érettségi követelményeit!

Jó pihenést, kellemes feltöltődést kívánok! A szakmai gyakorlaton találkozunk! :)